Dolmetscher gesucht

Verein (20.08.2023)

für ein internationales Sportprojekt

Die ChemCats Chemnitz e.V. suchen für den  Zeitraum Juli 2023 bis Juli 2026 einen Dolmetscher mit Übersetzungsleistungen in deutsch-tschechisch mit starker Affinität zum Sport und im Besonderen zum Basketball.

 

Folgende Schwerpunkte sind vorgeschrieben:

-Teilnahme an den Academy Veranstaltungen während des Projektes in Deutschland in Chemnitz, Berlin und Oberwiesenthal

- selbststäniges Arbeiten bei  den Eventveranstaltungen

- Übersetzung von Fachtexten,  Unetrlagen und Methodik

- achten auf Fristen aus den  Projektaufgaben heraus

- flexible Einsatzzeiten/Orte  und individuelle Betreuung des Lead-Partners

- Live-Übersetzung bei  Sportveranstaltungen oder bei Events, sprechen vor der Kamera

- Übersetzungen in  deutsch-tschechisch beim Planen und Durchführen von Meetings bei  Veranstaltungen und Online mit dem Umfang 36 Tage

- es sind 53 Eventtage mit zwei Dolmetschern in deutsch-tschechisch geplant, Abweichungen sind möglich und müssen flexibel gehandhabt werden

- geplant ist weiterhin Übersetzung von 100 Normseiten verschiedener Unterlagen und Methodik

- die Kostenkalkulation ist mit einem Gesamtpreis netto und brutto inklusive der Reisekosten abzugeben

Nachweis der Kompetenz des Anbieters im Arbeitsbereich  muss erbracht werden.

 

Angebote an:

Geschäftsstelle ChemCats Chemnitz e.V. per Mail

info@chemcats.de

 

Die Angebote sind bis zum 31.08.2023 einzureichen.  

Später eingehende Angebote/Konzepte können nicht  berücksichtigt werden.

 

Auswahlkriterien:

Referenzen und Erfahrungen sowie Regionalität des  Anbieters in Abwägung zum Preis. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde auf die zeitgleiche Verwendung

männlicher/weibliche/diverser Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für sämtliche Geschlechter.

 

Poptávkovéřízení pro tlumočení němčiny a češtiny v projektu " Driblingem společně přes hranice".

ChemCatsChemnitz e.V. hledá tlumočníka s překladatelskými službami němčiny a češtiny sesilnou afinitou ke sportu a zejména basketbalu na období červenec 2023 ažčervenec 2026.

Jsouvyžadovány následující oblasti zaměření:

- Účastna akcích Akademie během projektu v Německu v Chemnitzu, Berlíně aOberwiesenthalu

-Samostatná práce na akcích

-Překlady odborných textů, dokumentů a metodiky

- Věnovánípozornosti termínům projektových úkolů

-Flexibilní pracovní doba/místa a individuální podpora pro vedoucího partnera

- Živýpřeklad na sportovních akcích nebo událostech, mluvení na kameru

-Překlady němčiny a češtiny při plánování a vedení jednání na akcích a online vrozsahu 36 dní

-Naplánováno je 53 dní akcí se dvěma tlumočníky v němčině-češtině, odchylky jsoumožné a musí být řešeny flexibilně

- plánujese překlad 100 normostran různých podkladů a metodik

-kalkulaci nákladů je třeba předložit s celkovou cenou netto a brutto, včetněcestovních nákladů

Musí býtpředložen doklad o způsobilosti poskytovatele v pracovní oblasti.

Nabídkyna:

Kancelář ChemCats Chemnitz e.V. e-mailem info@chemcats.de

Nabídkyje nutné podat do 21. srpna 2023.

Na nabídky/konceptypřijaté později nelze brát zřetel.

Kritériavýběru:

Referencea zkušenosti i regionálnost poskytovatele s ohledem na cenu.

Z důvodůlepší čitelnosti bylo vyloučeno současné používání mužských/ženských/různýchjazykových forem. Všechna osobní označení platí pro všechna pohlaví.

Schaut euch unsere letzten Artikel an