Eventfotograf gesucht

Verein (27.07.2023)

für ein internationales Sportprojekt

Die ChemCats Chemnitz e.V. suchen für den Zeitraum Juli 2023 bis Juli 2026 einen Eventfotografen mit starker Affinität zum Sport und im Besonderen zum Basketball.

 

Folgende Schwerpunkte sind vorgeschrieben:


- Teilnahme an den Academy Veranstaltungen während des Projektes in Deutschland & Tschechien

- selbstständiges Arbeiten bei den Eventveranstaltungen

- zur Verfügung stellen eines Links zur freien Verwendung derFotos

- Fotos in speziellen druckbaren Größen für Print und SocialMedia

- Erstellen einer Fotodokumentation über den Zeitraum des gesamten Events

- es sind ca. 35 Eventtage geplant, Abweichungen sind möglich und müssen flexibel gehandhabt werden

Nachweis der Kompetenz des Anbieters im Arbeitsbereich muss erbracht werden.

Angebote mit einer Kostenkalkulation an:

Geschäftsstelle ChemCats Chemnitz e.V. per Mail info@chemcats.de

Die Angebote sind bis zum 31.08.2023 einzureichen.

Später eingehende Angebote/Konzepte können nicht berücksichtigtwerden.

Auswahlkriterien:

Referenzen und Erfahrungen sowie Regionalität des Anbieters in Abwägung zum Preis.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde auf die zeitgleiche Verwendung männlicher/weibliche/diverser Sprachformen verzichtet.

Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für sämtliche Geschlechter.

 

Hledáme fotografa na sportovní akce

ChemCats Chemnitz e.V. hledá fotografa akcí se silnou afinitou ke sportu azejména basketbalu na období od srpna 2023 do července 2026.

Jsou vyžadovány následující oblastizaměření:

 

- Účast na akcích Akademie během projektu v Německu a České republice

- Samostatná práce na akcích

- Poskytnutí odkazu pro bezplatné použití fotografií

- Fotografie ve speciálních velikostech pro tisk pro tisk a sociální média

- Vytvoření fotodokumentace po dobu celé akce

- Plánováno je cca 35 dní akcí, odchylky jsou možné a musí být řešenypružně

Musí být předložen doklad o způsobilosti poskytovatele v pracovní oblasti.

 

Nabídky s kalkulací nákladů na:

Kancelář ChemCats Chemnitz e.V. prostřednictvím e-mailu info@chemcats.de

Nabídky je nutné podat do 31. srpna 2023.

Na nabídky/koncepty přijaté později nelze brát zřetel.

Kritéria výběru:

Reference a zkušenosti i regionálnost poskytovatele s ohledem na cenu.

Z důvodu lepší čitelnosti bylo vyloučeno současné používánímužských/ženských/různých jazykových forem. Všechna osobní označení platí provšechna pohlaví.

Schaut euch unsere letzten Artikel an