Verantwortlicher für Livestream gesucht

Verein (27.07.2023)

für ein internationales Sportprojekt

Die ChemCats Chemnitz e.V. suchen für den Zeitraum Juli 2023 bis Juli 2026 einen kompetenten Verantwortlichen für Livestream mit starker Affinität zum Sport und im Besonderen zum Basketball. 

Folgende Schwerpunkte sind vorgeschrieben:

- Teilnahme an den Academy Veranstaltungen während des Projektes in Sachsen

- selbstständiges Arbeiten bei den Eventveranstaltungen

- zur Verfügung stellen auch eigener Technik und Verwendung von Technik des Vereines

- Übertragung der Academy Veranstaltungen und der verschiedensportlichen Events

- die Übertragung hat in höchstmöglicher Qualität zu erfolgen

- Bereitstellung eines eigenen Übertragungskanales, um dieVeranstaltungen schauen zu können

- es sind ca. 20 Eventtage geplant, Abweichungen sind möglichund müssen flexibel gehandhabt werden  

 Nachweis der Kompetenz des Anbieters im Arbeitsbereich muss erbracht werden.

 

Angebote mit einer Kostenkalkulation an:

Geschäftsstelle ChemCats Chemnitz e.V.per Mail info@chemcats.de

Die Angebote sind bis zum 31.08.2023 einzureichen.

Später eingehende Angebote/Konzepte können nicht berücksichtigt werden.

Auswahlkriterien:

Referenzen und Erfahrungen sowie Regionalität des Anbieters in Abwägung zum Preis.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde auf die zeitgleicheVerwendung männlicher/weibliche/diverser Sprachformenverzichtet.

Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für sämtliche Geschlechter.

Hledáme kompetentní osobu zodpovědnou za živé přenosy

ChemCats Chemnitz e.V. hledákompetentní osobu zodpovědnou za živé přenosy se silnou afinitou ke sportu azejména basketbalu na období od srpna 2023 do července 2026.

Jsou vyžadovány následujícíoblasti zaměření:

- Účast na akcích Akademieběhem projektu v Sasku

 

- Samostatná práce na akcích

- využití vlastní techniky ​​avyužití techniky klubu

- Přenos akcí Akademie arůzných sportovních událostí

- přenos se musí uskutečnit vnejvyšší možné kvalitě

- Poskytnutí samostatného přenosovéhokanálu, aby bylo možné události sledovat

- Naplánováno je cca 20 dní,odchylky jsou možné a musí být řešeny pružně

 Musí být předložen doklad o způsobilostiposkytovatele v pracovní oblasti.

 

Nabídky s kalkulací nákladů na:

 Kancelář ChemCats Chemnitz e.V. e-maileminfo@chemcats.de

 Nabídky je nutné podat do 31. srpna 2023.

Na nabídky/koncepty přijatépozději nelze brát zřetel.

 

Kritéria výběru:

Reference a zkušenosti iregionálnost poskytovatele s ohledem na cenu.

 

Z důvodu lepší čitelnosti bylovyloučeno současné používání mužských/ženských/různých jazykových forem. Všechnaosobní označení platí pro všechna pohlaví.

Schaut euch unsere letzten Artikel an